ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันประหยัดน้ำ
   
 
   

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำ ด้วย 10 กิจกรรม ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2563