ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562