กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.เขาย่า) ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ประจำปี 2562 เป็นไปอย่างเรียบร้อย แบบประเมินมี 5 ด้าน คือ 1.การบริหารจัดการ 2.การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.การบริหารงานการเงินและการคลัง 4.การบริการสาธารณะ 5.ธรรมาภิบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2562    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**