ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า ทดลองเส้นทางปั่นจักรยานทองเที่ยว

Posted by:

เริ่มต้นที่บ้านเกษตรประยุกต์ ชมการปลูกพืชแบบนวัตถกรรมใหม่

เริ่มต้นที่บ้านเกษตรประยุกต์ ชมการปลูกพืชแบบนวัตถกรรมใหม่

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ ชมนา ดูปลาหมอ ดูหมูขี้พร้า กินมะพร้าวน้ำหอมจากต้น

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ ชมนา ดูปลาหมอ ดูหมูขี้พร้า กินมะพร้าวน้ำหอมจากต้น

ออต้าร์ฟาร์ม ชมผักข้างเริน ชิมน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพ กินเงาะสดๆจากต้น

ออต้าร์ฟาร์ม ชมผักข้างเริน ชิมน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพ กินเงาะสดๆจากต้น

 

 

 

 

 

 

ทริป1ปั่นจักรยาน_๑๘๐๘๐๒_0037

สวนต้นน้ำ ชมฟาร์มเห็ด เรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สวนต้นน้ำ ชมฟาร์มเห็ด เรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

บ้านตาแดงยายปาน จบทริป ถ่ายรูปรวมความประทับใจ

บ้านตาแดงยายปาน จบทริป ถ่ายรูปรวมความประทับใจ

 

 

0

Add a Comment