ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

อบต.เขาย่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  • ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  • ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ประกาศจัดเก็บ 001 ประกาศจัดเก็บ 002 ประกาศจัดเก็บ 003 ประกาศจัดเก็บ 004 ประกาศจัดเก็บ 005 ประกาศจัดเก็บ 006 ประกาศจัดเก็บ 007 ประกาศจัดเก็บ 008 ประกาศจัดเก็บ 009
0

Add a Comment