การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านสำนักวา และตารางแสดงวงเงินและราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศพด.บ้านสำนักวา ตามแบบ ปปช.หลังคา 001 หลังคา 002 หลังคา 003 หลังคา 004

0

Add a Comment